Normal ve işitme kayıplı yetişkin olgularda weinstein'ın gürültü hassasiyeti ölçeği (TR-WGHÖ) ile konuşma, uzaysal algı ve işitme kalitesi (KUİK) ölçeği arasındaki ilişkinin odyolojik değişkenler bağlamında incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ÖZGE NUR UZ

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU