Endodontik tedavili dişerin farklı radyolojik yöntemler kullanılarak ex vivo değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: KEMAL ÖZGÜR DEMİRALP

Danışman: KAHRAMAN GÜNGÖR

Özet:

Bu çalışmanın amacı, ex vivo koşullarda ideal ve hatalı endodontik tedavi yapılmış alt kesici ve premolar dişlerde; konvansiyonel radyografi, direkt ve indirekt dijital radyografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi tekniklerini kullanarak yapılan skorlamaların, altın standart kanal dolgu kriterleri ile karşılaştırılmasıdır. Çalışmamızda 120 tek köklü diş (48 premolar, 24 kanin, 48 insiziv diş) kullanılmış, bu dişlere gutta-perka ve AH26 kullanılarak kanal tedavisi uygulanmıştır. Dişler dört gruba ayrıldı: (1) eksik lateral kondenzasyon yapılan grup, (2 ) apeksten taşkın dolgu yapılan grup, (3) ideale yakın kanal tedavisi yapılan grup ve (4)çalışma boyundan kısa doldurulan grup. Daha sonra tüm dişlerin radyografik görüntüleri sekiz farklı yöntem kullanılarak elde edildi: (a) 0.3 mm3 çözünürlükte elde edilen CBCT görüntüleri, (b) Dijital Panoramik ile elde edilen görüntüler, (c) Konvansiyonel Periapikal radyografları, (d) Konvansiyonel Panoramik radyograflar, (e) ışın kaynağı olarak sabit Röntgen cihazı kullanılarak yapılan DDR görüntüleri, (f) Digora Optime görüntüleri, (g) Işın kaynağı olarak taşınabilir Röntgen cihazı kullanılarak yapılan DDR görüntüleri ve (h) 0.2 mm3 çözünürlükte elde edilen CBCT görüntüleri. Bütün kanal tedavisi gruplarında konvansiyonel periapikal radyograflar ve Digora Optime görüntüleri en iyi sonucu vermiştir. 0.3 mm3 çözünürlükte elde edilen CBCT görüntüleri ile 0.2 mm3 çözünürlükte elde edilen CBCT görüntüleri arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. (p<0.05) Son yıllarda CBCT oldukça popüler olmasına rağmen diğer görüntüleme yöntemlerinin alternatifi değildir. Bundan dolayı CBCT kök kanal tedavisinin görüntü kalitesini değerlendirmede destekleyici bir yöntem olarak kabul edilebilir.