Ağırlıklı uzaylarda bazı lineer pozitif operatörler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: HAKAN ADIGÜZEL

Danışman: HATİCE GÜL İNCE İLARSLAN

Özet:

Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde lineer pozitif operatörler ve q - Analiz ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde q - Meyer-König ve Zeller operatörlerinin bazı yaklaşım özellikleri, sürekli fonksiyonların ağırlıklı uzaylarında ağırlıklı Korovkin teoremi yardımıyla incelenmiştir. Bu operatörlerin yaklaşım hızları süreklilik modülü ve ağırlıklı süreklilik modülü yardımıyla elde edilmiştir. Ayrıca bu operatörler için q - türev ile ilgili bir diferensiyel denklem ve daha sonra Stancu-tip kalanı verilmiştir. Son bölümde q - Szasz-Mirakjan operatörlerinin yaklaşım özellikleri incelenerek bu operatörlerin yaklaşım hızları süreklilik modülü ve ağırlıklı süreklilik modülü yardımıyla elde edilmiştir. Ayrıca bu operatörler için bir Voronovskaja-tip sonuç verilmiştir.