İşletmelerde Süreç Madenciliği Tekniği Kullanılarak İsy Sistematiğinin Yazılım Destekli Bir Sektörel Uygulaması Örneği İnşaat Sektörü


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Betül Gerek Köse

Danışman: DİYAR AKAY

Özet:

Son yıllarda rekabet gücünü artırmak isteyen şirketler, geleneksel yönetim sistemi yöntemlerinden kurtulup iş süreçleri yönetim metodlarına yönelmektedirler. Bu yöntemler firmaların işleyişlerine de farklı bir bakış açısı getirmeye yol açmıştır. Süreçlerin tanımlanıp belirlenen teknolojik altyapılar ile desteklenerek yönetilmesi firmalara yönetim konusunda destek olmaya başlamıştır. Süreç madenciliği de son yıllarda çoğu şirkette kayıt altına alınan verilerin standart hale getirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Şirketlerde alışkanlıkla yapılan aktivitelerin verimsizliğe neden olması ve bu aktivitelerin tespit edilip akıştan çıkarılması da yine süreç madenciliği tekniği kullanılarak fark edilip, kullanılan yazılım ile iş akışında standart oluşturulması zaman yönetimini de verimli kılmaya sebep olmaktadır. Bu çalışmada iş süreç yönetimi yazılımı kullanılan bir inşaat firmasında yazılıma girilen verilerin süreç madenciliği yazılımına aktarılması ile ortaya çıkan iş akışları ile analiz aşamasında yapılan çalışmalar sonrası tasarlanan iş akışları arasındaki farklar değerlendirilmiş, optimum kaynak ile verimli iş akışlarının nasıl olması gerektiği ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.