Kapalı ofislerin kullanım sürecinde değerlendirilmesi: G.Ü.M.M.F. öğretim elemanları bloğu örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: FATMA SANEM İNCE

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI