Magnetik rezonans spektroskopinin multipl skleroz tanısındaki yeri


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: CEMİLE AYDAN İLKME

Danışman: EMİN TURGUT TALI