Bazı yeni pürin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: SELİN KINALI DEMİRCİ

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada, adenin bileşiğinin 9 konumunda farklı alkil siyanür grupları içeren bir seri (6-amino-9H-pürin-9-il)alkannitril bileşikleri sentezlenmiştir. Adenin bileşiğinin yine 9 konumunda farklı kloroalkil grupları içeren 9-(kloroalkil)-9H-pürin-6-amin bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen 9-(kloroalkil)-9H-pürin-6-amin bileşikleri, potasyum tiyosiyanat ve potasyum selenosiyanat ile tepkimeye sokularak 9-(tiyosiyanatoalkil)-9H-pürin-6-amin ve 9-(selenosiyanatoalkil)-9H-pürin-6-amin bileşikleri elde edilmiştir. Elde edilen siyano, tiyosiyano ve selenosiyano grupları içeren adenin bileşikleri, sodyum azür ve amonyum klorür ile tepkimeye sokularak tetrazol halkasına dönüştürülmüştür. Elde edilen ürünler saflaştırılarak, yapıları spektroskopik yöntemlerle (FT-IR, 1H-NMR, 13C-APT, 13C-NMR, HR-MS) aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin biyolojik aktivite çalışmaları ve DNA ile etkileşimleri incelenmiştir.