Katı polimer elektrolitlerin sentezlenmesi karakterizasyonu ve süper kapasitörlere uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: DURUL BÜŞRA DİLDEN

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI