PARK REKREASYONU FAALİYETLERİNE KATILIMDA REKREASYON DENEYİM TERCİHLERİ, YER BAĞLILIĞI, ÇEVRESEL TUTUM VE ÇEVRE DOSTU REKREASYON DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: HARUN AYAR

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK