Ergenlerin aile ilişkilerini algılamalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: TUĞBA CERİT

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY