[6-(3,5-dimetilpirazol-1-il)-3(2H)-piridazinon-2-il] asetamit türevlerinin sentezi ve analjezik-antienflamatuvar aktivitelerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: ÇAĞLA AKOĞLU GENÇ

Danışman: ERDEN BANOĞLU