LIDAR ve Quadkopter kullanılarak alan güvenliği için erken uyarı otonom sisteminin tasarlanması ve uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: ARİF EMRE ŞIVGIN

Danışman: BÜNYAMİN CİYLAN

Özet:

Terör günümüzde küresel çapta büyük bir tehdit haline gelmiştir. Bu tehdide karşı teknolojik gelişmelerden faydalanılarak tedbirlerin alınması başarılı olmak için bir gerekliliktir. Kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar özellikle terör tehdidini