Kalıp çekirdeklerinin 3 boyutlu incelenmesinde bilgisayar destekli oluşturulan takım yollarının deneysel olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: FARUK MERT

Danışman: AHMET ÖZDEMİR