Heykel santında desenin rolü


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ATANAS KARAÇOBAN

Danışman: ALEV KURU