PHOTOSHOP PROGRAMININ GRAFİK ANASANAT ATÖLYE ÖĞRENCİLERİNE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE CD İLE ÖĞRETİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ekrem PALA

Danışman: CENGİZ SAVAŞ

Özet:

Bilgisayar çağını yaşadığımız 21. yüzyılın bu ilk dönemlerinde üretim, tanıtım, iletişim, sağlık vb. gibi alanlarda bilgisayar oldukça büyük bir ihtiyaç olmuştur. Olmazsa olmaz haline gelen bilgisayarın kendini en çok gösterdiği yerlerden biri de tanıtım ve reklam konusunda hizmet veren grafik tasarımdır. Grafik tasarımda bilgisayar çok uzun zamandır kullanılmaktadır. Bilgisayarın son yirmi yıldır, grafik tasarıma üst düzeyde destek verdiğini söyleyebiliriz, Yazılım şirketleri bilgisayarda tasarım yapılması konusunda birçok yazılım programını kullanıma sunmuştur. Bunlardan biriside Photoshop'tur. Photoshop, baskı ve web tasarımlarında çok kullanılan bir programdır. Dünyadaki bütün tasarım şirketlerinde Photoshop'un kullanıldığını söyleyebiliriz. Türkiye'de de Photoshop programı, tasarım sektöründe çok yaygındır. Genellikle Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakülteleri grafik tasarımcılar yetiştirmektedir. Aynı zamanda Resim-İş öğretmenliği hakkını kazanan ancak ataması yapılmayan öğrencilerinde alternatif sektör olarak grafik tasarımı tercih ettiğini söylemek mümkündür. Bu durumun, öğrencileri tasarım programlarını öğrenmeye teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Bunların başında da Photoshop gelmektedir. Fakat bu programın düzenli bir şekilde ders müfredatı içerisinde öğretildiğini söylemek pek mümkün değildir. Grafik Anasanat derslerine giren öğretim elemanlarının grafik tasarım konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama kendi alanlarını ilgilendiren tasarım programları hakkındaki bilgilerinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bu konudaki eksiklik kendini göstermektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız; bu eksikliğin giderilmesi için CD ortamında hazırlanmış derslerle Photoshop'un öğrencilere öğretilmesini sağlamaktır. Bu sebeple Photoshop'un, öğretici faktörü olmadan bilgisayarda CD ile öğretilip öğretilemeyeceğini değerlendirmeye çalıştık. Bu genel amaç doğrultusunda alt amaçlar oluşturduk. Bu çalışmada nicel araştırma ile deneysel yöntemi kullandık. Çalışmanın genel evrenini Türkiye'deki Resim-iş Öğretmenliği, 2. Sınıf grafik öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma evrenini Gazi Üniversitesi Resim Bölümü, örneklemini ise, Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2. Sınıf grafik öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya kontrol ve deney grubu şeklinde iki grupla başladık. Photoshop programını, deney grubuna BDE'de CD ile gösterdik. Kontrol grubuna ise Photoshop'u geleneksel öğretim yöntemi ile öğretmeye çalıştık. Altı haftalık öğretim süresi belirledik. Haftada 4 saat olmak üzere toplamda 36 saat uygulama yaptık. Daha sonra alt amaçlar doğrultusunda hazırlamış olduğumuz görüşme formunu öğrencilere yazılı olarak sunduk ve yazılı olarak aynı şekilde cevap aldık. Öğrencilerin vermiş olduğu cevapları exell programında tablolara dönüştürdük. Frekanslarına göre yüzdelik değerlerini aldık ve bu değerlerden bulgulara ulaştık. Bulgular ve yorum kısmında elde ettiğimiz veriler doğrultusunda BDE'de CD ile öğretimin öğrenciler üzerinde çok fazla etkili olmadığını, öğrencilerin amaçladığımız şekilde öğretici faktörü olmadan öğrenmeyi tam ve doğru şekilde gerçekleştiremediği sonucuna ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bununla birlikte öğrencilerin tam donanımlı ve her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde uzun süreli bir öğrenmeye tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaştığımızı söyleyebiliriz.