Bireysel yatırımcı davranışlarının davranışsal finans kapsamında incelenmesi: Ankara ili uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: NEZİR ELLEZOĞLU

Danışman: FİLİZ KARDİYEN