Metal matrisli kompozit malzemelerin elektro erozyon ile işlenme performanslarının deneysel incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: OĞUZ POYRAZOĞLU

Danışman: AHMET ÖZDEMİR

Özet:

Metal matrisli kompozit (MMK) malzemelerin geleneksel olmayan işleme yöntemleriyle işlenebilirliği, araştırmacıların ve malzeme geliştiricilerin yoğun ilgisi altındadır. Bu tez çalışması kapsamında Al427915 Al/Cu MMK malzeme, AE109 Al-MMK malzeme ve AlMg1SiO,6TiH20,8 MMK malzeme olmak üzere üç farklı MMK ve referans değerlendirmeleri için ETIAL 20 ticari alüminyum malzeme ve 1.2210 115CrV3 kodlu malzemenin elektro erozyonda işlenebilirliği,deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, elektro erozyon ile işlemede, farklı boşalım akımı ve vurum süreleri olan değişken işleme parametreleri, tüm malzemeler için aynı değerde ayarlanarak gerçekleştirilmiştir. Elektrot takımında meydana gelen aşınma; elektrot aşınma hızı (EAH), işparçasında meydana gelen aşınma; işparçası işleme hızı (İİH) ve malzeme çiftindeki aşınma ilişkisi; bağıl aşınma (BA) gibi temel performans çıktıları, üç farklı girdi değişkenlerine bağlı olarak, deneysel çalışmayla elde edilmiştir. Yapay sinir ağları kullanılarak beş ayrı malzeme için boşalım akımı, vurum süresi ve işleme süresine bağlı, (EAH), (İİH) ve (BA) performans çıktılarının matematiksel modelleri türetilmiştir. Ayrıca her malzemeden aynı şartlarda elde edilen numunelerin bir serisinin tarama elektron mikroskobunda (SEM), yüzey oluşumu, mikro yapıları ve elektriksel iletkenlikle ilişkili malzeme difüzyonu incelenmiştir. Üç farklı MMK malzemede BA performansını iyileştirecek işleme parametreleri belirlenmiştir.