Klozapin tedavisine kısmi yanıt veren şizofreni hastalarında klozapin+amisülpirid ve klozapin+ketiapin kombinasyon tedavilerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: YASİN GENÇ

Danışman: SELÇUK CANDANSAYAR