Plastik enjeksiyonla kalıplamada polimer ergiyiğin kalıp boşluğuna akışında akış oluşumunun deneysel incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: ONURALP ULUER

Danışman: AHMET ÖZDEMİR