Hızlı yüzeyel solunum indeksini mekanik ventilasyon sırasında en iyi tahmin eden mod ve basınçların kombinasyonunun belirlenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: ŞENAY DEMİRTAŞ

Danışman: GÜL GÜRSEL