Menopozun ve tibolon kullanımının kemik dögüsü belirteçleri üzerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ÖZGE TOPCU

Danışman: NESLİHAN BUKAN