Rüzgar, güneş ve jeotermal enerjinin Türkiye koşullarında değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: SELAMİN YILDIRIM

Danışman: İRFAN AR