Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zafer Selçuk Yirmibeş

Danışman: HAKAN DİLİPAK

Özet:

Bu çalışma Formadur 2738 Malzemesinin EEİ yöntemi ile mikro delinebilirliğinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Formadur 2738 özellikle kalıpçılık ve savunma sanayinde sıklılıkla kullanılan bir malzemedir. Çalışma kapsamında Formadur 2738 malzemesi farklı ısıl işlemlere tabi tutulmuştur. Bu amaçla Formadur 2738 malzemesine normalizasyon (havada ve suda soğutma) ısıl işlemi uygulanmıştır. Daha sonra boşalım akımı, elektrot devir sayısı ve püskürtme basıncı parametrelerinin delme işlemindeki etkisi incelenmiştir. Deneylerde iş parçası işleme hızı (İİH) ve elektrot aşınma hızı (EAH) çıktı parametresi olarak alınmıştır. Deneyler sonrasında işleme parametreleri ile uygulanan ısıl işlemin EEİ delik delme işlemlerinde İİH ve EAH değerleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deneyler sonrasında boşalım akımının artması ile EEİ ve EAH değerleri artmıştır. Dielektrik püskürtme basıncının artması ile İİH değerleri artarken EAH değerleri azalmıştır. Elektrot devir sayısının artması ile ise EEİ ve EAH değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Çalışmada uygulanan ısıl işlemin İİH ve EAH değerleri üzerindeki etkileri de incelenmiş ve ısıl işlemlerin İİH ve EAH değerleri üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.