MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN OBJEKTİF SES PARAMETRELERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Çağıl SARIDOĞAN

Danışman: METİN YILMAZ

Özet:

Ses fonksiyonu çok yönlüdür. Laringologlar, konusma-lisan patologları, müzisyenler için sesi verilendirmek ya da sesin kalitesini ölçmek önemlidir. Ancak ses fonksiyonunu veya kalitesini değerlendirecek standart bir ölçüm yoktur. Ses kalitesini değerlendirmede algısal değerlendirmeler deneyim gerektirdiğinden akustik ses analizlerinin klinisyenlere kolaylık sağladığı düsünülmektedir. Müzik Bölümü ndeki akademisyenlerin olusturduğu bir jüri tarafından ses kalitesi değerlendirilen ve basarılı olan 44 müzik bölümü öğrencisi olgu grubu olarak alındı. Kontrol grubu olarak daha önce herhangi bir müzik eğitimi almamıs ve amatör olarak müzikle uğrasmamıs 38 kisi belirlendi. Her iki grubun ses kayıtları alınarak akustik ses analizi için CSL programında yer alan MDVP ve VRP den yararlanıldı. Aerodinamik değerlendirmeleri için s/z oranı ve MFZ kullanıldı. Çalısma sonucunda MDVP parametrelerinden PPQ, ShimdB, vAM, VTI, DSH kontrol grubunda olgu grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. MFZ, s, s/z değerlerinde de kontrol grubunda anlamlı olarak kısalma görüldü. VRP parametrelerinde Max Fo, Fo Range, Fo Range (St), Min dB SPL ve Max dB SPL değerleri arasında anlamlı farklılık belirlendi. Sonuç olarak, Müzik Bölümü öğrencilerinin ses aralıklarının kontrol grubuna göre daha fazla olmasının müzikal açıdan gerekli olduğunu ve müzik bölümüne tercih edilmelerinde önemli rol oynadığını düsünmekteyiz. Genis solunum kapasitelerinin olması ses siddeti ve tını kontrolünde fark yarattığını var sayabiliriz. Ancak sesin değerlendirmesinde algısal ve objektif testlerin birbiri yerine kullanılmaktansa bir bütün olarak verilerinin ele alınmasını önermekteyiz.

izmir gundem komik videolar cizgi film izle cizgi film 3d oyunlar oyunlar