Ultra hızlı pişirme (UHP) üretim yönteminin geleneksel pişirme üretim yöntemleriyle karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: FATİHHAN KERVAN

Danışman: HAKAN DİLİPAK

Özet:

Bu çalışmada, kauçuklu parçaların pişirilerek üretilmesinde kullanılan, geleneksel üretim yöntemlerinden (sıkıştırma, iletme, püskürtme, vb.) farklı, yeni geliştirilmiş Ultra Hızlı Pişirme (UHP) yöntemi ele alınmıştır. UHP yönteminin, geleneksel yöntemlerden farkı ve üstünlükleri, yapılan örnek uygulamalarla izah edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, UHP yöntemi kullanılarak, geleneksel yöntemlere oranla daha kısa sürede parça üretilmiştir. Geleneksel yöntemlerde kauçuk hamuru, püskürtme preslerinde 70-75 °C de yada soğuk halde preslenmektedir. UHP yönteminde ise kauçuk hamuru, önce 80 °C'ye, sonrasında ise 140 °C'ye ısıtılmış ve bu noktada kalıp içerisine iletilmiştir. Kauçuk hamurunun bu şekilde sıcaklığının artırılarak preslenmesiyle de, kalıp içerisinde bekleme süresi (pişme süresi) çok daha aşağılara çekilmiştir. Geleneksel yöntemlerde pişme süresi, parça boyutlarına bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, kauçuk hamurunun, presin silindirinde karıştırılması ve önceden ısıtılmasıyla da daha kaliteli ürünler elde edilmiştir. Böylece, pişme süreleri kısalan parçaların üretim adetleri artmış, maliyetleri aşağı çekilmiştir.