Motorlu araç kullanan bireylerin trafikteki öfke düşünceleri ve davranışlarının psikiyatriye başvuran bireylerle karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: FERİT ŞAHİN

Danışman: SELÇUK CANDANSAYAR