İki Değişkenli q Meyer-König Zeller Operatörlerinin Korovkin Tipi Yaklaşım Özellikleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Esma Yıldız

Danışman: Hatice Gül İnce İlarslan