OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU'NDA POLİSOMNOGRAFİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİN PAP BASINCINA ETKİSİ VE TEDAVİ İLE BASINCIN DEĞİŞİMİ


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: NAZLİ SİNANOĞLU

Danışman: TANSU ULUKAVAK ÇİFTÇİ