Değişik yaş gruplarında tükürük örneklerinde alkalen fosfataz (ALP), amino terminal propeptit (PINP), c-terminal telopeptit (CTX), osteokalsin ve sklerostin gen ifadelerinin real tıme pcr ile saptanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: ASLIHAN ÇOBAN

Danışman: AYLİN SEPİCİ DİNÇEL