İmplantlı hastaların radyoterapisinde hata hesabı kullanılarak saçılma dozunun incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: SERDİNÇ AYAN

Danışman: MUSTAFA HİCABİ BÖLÜKDEMİR

Özet:

Protezli hastaların radyoterapi planlaması sağlık fizikçisi ve onkologlar için çeşitli zorluklara sahiptir. Protezin neden olduğu doz değişimi özellikle protezin yapıldığı malzemenin özelliklerine, radyasyon çeşidine ve enerjisine bağlıdır. Bu değişimin bilinmesi, tedavi planının daha az hata ile yönetilmesini sağlar. Bu tez çalışmasında sık kullanılan biyomalzemelerden olan titanyum alaşımı (Ti-6Al-4V) ve 361L paslanmaz çeliğin doz dağılımına etkisi 6 MV ve 18 MV enerjili X-ışınları kullanılarak istatistiki olarak incelenmiştir. Böylece, özellikle toraks bölgesi için uygulanan radyoterapi planlamasında yardımcı bilgi sağlaması amaçlanmıştır. 6 MV enerjili X-ışınları kullanıldığında paslanmaz çelik ve titanyum alaşımı malzemelerin hemen arkasında oluşan radyasyon dozunda yaklaşık %20'lik bir azalma; 18 MV enerjili X-ışınları kullanıldığında ise %3'lük bir artış gözlenmiştir ve enerji arttıkça geri saçılmanın azaldığı görülmüştür. Yüzde Derin Doz çalışmasında, 6 MV'de kullanılan biyomalzemelerin derinlikten bağımsız olarak dozda ~%23'lük bir azalmaya, 18 MV'de ise derinliğe bağlı olarak dozda ~%5-30 arasında bir artışa sebep olduğu görülmüştür. Yüzde Derin Doz ve Doz Profillerinin incelenmesinde, saçılma parametrelerinin suya göre paslanmaz çelik ve Ti-alaşımında ~%23 daha fazla olduğu görülmüştür.