Baskın ve baskın olmayan çozümlerin davranışları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ADİL QAROOT

Danışman: MUSTAFA FAHRİ AKTAŞ

Özet:

Bilindiği üzere diferansiyel denklemler geniş bir uygulama alanına sahiptir. Diferansiyel denklemler için baskın ve baskın olmayan çözümlerin davranışı son yıllarda çok ilgi duyulan araştırma konularından biri olmuştur ve çözümlerin davranışı ile ilgili geniş bir literatür meydana gelmiştir. Bu literatür bilgilerden yararlanarak bu tezde ikinci ve daha yüksek basamaktan diferansiyel denklemler için baskın ve baskın olmayan çözümlerin davranışları irdelenmektedir. 1963 yılından bu yana çözümler, diferansiyel denklemlerin salınımlılık ve asimptotik davranışlarını elde etmek için kullanılmıştır.