Yüksek bina tasarımına yön veren bir araç olarak rüzgar: Shanghai Kulesi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: HALİL İBRAHİM KARAGÖZ

Danışman: FİGEN BEYHAN