Geleneksel Türk sporları üzerine bir araştırma Erzurum yöresi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1993

Öğrenci: HAYRETTİN ÖZTÜRK

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK