Allojenik kök hücre nakli vericilerinde mobilizasyon başarısına etkili faktörlerin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: LEYLA BATMAZ

Danışman: ZÜBEYDE NUR ÖZKURT