Tanı güçlüğü olan tiroid nodüllerinde immünhistokimyasal yaklaşım


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: PELİN BÖRCEK

Danışman: AYLAR POYRAZ