Atom fiziğinde saçılma mesafelerinin analitik hesaplanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1998

Öğrenci: AYTEN AYDEMİR

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK