Düşük maliyetli, bilgisayar tabanlı data logger özellikli osiloskop tasarımı ve gerçekleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: HASAN YİĞİT CEBECİ

Danışman: FECİR DURAN

Özet:

Bu çalışmada, düşük maliyetli data logger özellikli bilgisayar tabanlı osiloskop tasarımı gerçekleştirilmiştir. Veri toplama düzeneği ile girişten verilen bir sinyalin periyodu ve frekansı kullanıcı ara yüzü programı ile ölçülmüş, temel düzeyde osiloskop özelliklerine uygun ölçümler yapılmıştır. Sistemde ARM Cortex M4 tabanlı STM32F407 mikro denetleyicisi kullanılmaktadır. Mikro denetleyici yazılımı MicroC, bilgisayar ara yüzü ise Visual Studio .Net C# ile geliştirilmiştir. İstenildiğinde yapılan ölçümler Data logger özelliği ile veri tabanına kaydedilebilmektedir. Veri toplama düzeneği ile düşük frekanslı sinyallerin ölçümü ve kaydı osikoskop' a göre daha yüksek çözünürlüklü ve düşük maliyetli olarak gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan düzeneğin PC tabanlı ve taşınabilir olması osiloskop' a oranla büyük avantaj sağlamaktadır.