FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Volkan YILMAZ

Danışman: HAKAN DİLİPAK

Özet:

Bu çalısmanın amacı, frezeleme operasyonlarında, isleme parametrelerinin takım tezgahında olusan titresimlere ve elde edilen yüzey kalitesine etkisini arastırarak en uygun isleme parametrelerini belirlemektir. Đsleme parametreleri olarak 132, 220, 308 m/min kesme hızı, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 mm/tooth ilerleme, 1, 1.5 mm kesme derinliği ve 1, 2, 4 kesici uç sayısı kullanılmıstır. Bu isleme parametreleri ile 100x50x20 mm ebatlarında AISI 1050 deney malzemesi üzerinden talas kaldırılmıstır. Toplam 72 adet deney yapılmıstır. Talas kaldırma islemleri esnasında titresimler, kesme kuvvetleri ve daha sonra yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüstür. Bu ölçümler sonucunda, meydana gelen kesme kuvvetleri ve titresim ivme seviyeleri arasındaki iliskiye bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinde meydana gelen değisiklikler incelenerek bir değerlendirme yapılmıstır. Deneyler sonucu elde edilen kesme hızı-tiresim ivme seviyesi ve kesme hızı-yüzey pürüzlülük değerleri ile ilerleme miktarıtitresim ivme seviyesi ve ilerleme miktarı-yüzey pürüzlülük grafikleri karsılastırılmıstır. Bu karsılastırmalar ise titresim ivme seviyeleri-yüzey pürüzlülük değerleri arasındaki iliskiyi ortaya koymustur. Titresim ivme seviyelerinin artması ile yüzey pürüzlülük değerlerinde de bir artıs görülmüstür. Bu durum titresimlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koymustur. Yine bu çalısmada, kesme derinliği ve kesici dis sayısının artması ile tüm deneylerde ki titresim ivme seviyelerinde istisnasız olarak bir artıs görülmüstür. Kesme derinliği ve kesici uç sayısının, is parçası ile kesici takım arasındaki temas alanını arttırdığından dolayı sistemde olusan titresim frekanslarını da artırdığı tespit edilmistir. Farklı frezeleme islem parametreleri değerlendirildiğinde; en düsük titresim ivme seviyesi için en uygun isleme parametresi 132 m/min kesme hızı, 0.05 mm/tooth ilerleme miktarı, 1 mm kesme derinliği ve 1 adet kesici uç sayısı olmustur. En düsük yüzey pürüzlülüğü değeri için en uygun isleme parametresi ise 308 m/min kesme hızı ve 0.05 mm/tooth ilerleme miktarları ve 1 adet kesici uç sayısı olmustur.