Hareketli yapı kabuğu elemanlarının dünya örnekleri üzerinden analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ABDULLAH SELİM TAFLI

Danışman: FİGEN BEYHAN