Üniversite ögrencilerinde duyguları ifade etme, mizah tarzları, iyimserlik ve bağlanma stilleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: HİFA NAZİLE YILDIZ

Danışman: KEMAL ÖZTEMEL