Nilpotent Olmayan Her Altgrupları Altnormal Olan Gruplar


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tuğçe Küçükoğlu

Danışman: AYNUR ARIKAN

Özet:

Bu tezde Howard SMITH'in Groups with all non-nilpotent subgroups subnormal'' adlı makalesi çalışılmıştır. Bu makalede her nilpotent olmayan altgrubu altnormal olan lokal sonlu gruplar incelenmiştir. Bu özelliğe sahip G grubunun hemen hemen lokal nilpotent ve ek olarak hipermerkez olması halinde nilpotent-by-sonlu olduğu, Baer grup olması halinde ise de her altgrubunun altnormal olduğu ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.