Annelere uygulanan empati eğitiminin empati ve bağışlama düzeylerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: LEYLA ULUS

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY