Türkiye İzcilik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Teşkilatının farklılıkları ve yıllık faaliyet programları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ÜNSAL SEVİNDİK

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

İzcilik çocuğun ve gencin gelişimine katkı sağlayan, onu hem fiziksel hem de sosyal olarak geliştiren bir yapıdır bu yönüyle eğitimin bir parçası olarak görebiliriz. Çocuğun ve gencin ders etkinliklerinden arta kalan boş zamanlarını değerlendirdikleri rekreatif, çalışmaları içine alan etkinliklerin tümüdür aslında izcilik. Bir başka deyişle izcilik milletler arası uygulanan, zihinsel, bedensel ve ruhsal bir eğitim faaliyetidir. Amacı, okul içi ve okul dışı çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı niteliklerini geliştirmek, demokratik kişilik özelliklerini önalana çıkarmak ve onlara yararlı olacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Çalışmada izciliğin Türkiye de ki yapısına, izciliğin nasıl yürütüldüğüne ve Türkiye İzcilik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Teşkilatının Faaliyet programları incelenerek iki teşkilat arasındaki arasında ki farklılıklar araştırılmıştır. Araştırma Ankara da çalışmalarını yürüten Milli Eğitim Bakanlığı izcilik teşkilatı ve Türkiye İzcilik Federasyonu liderlerini kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, izciliğin gelişim için kişinin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye de izciliğin bağımsız iki teşkilat olarak yürütülmesi izciliği olumsuz olarak etkilediği de görülmüştür. İki teşkilat arasında izci andı, izci türesi amaç ve görevleri bakımından farklılıklar olmadığı ortaya çıkmış, birlikte faaliyet düzenlendiğinde ise bu amaç ve görevlerde bir değişiklik olmayacağı da görülmüştür. Sonuç olarak iki teşkilatın birlikte tek çatı altın da birleşmesi ( sonuçta her ikisi de devlet kontrolünde olan teşkilat olduğunu düşünürsek) izcilik hem Türkiye de hem de uluslar arası arenada daha iyi temsil edilecektir.