ISO27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının kamu kurumlarına uygulanabilirliğinin araştırılması: Ankara ili örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: MEHMET TUYGUN

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR