Farklı eğitim programlarına devam eden lise ıı. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile anne-babalarının benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: HASAN DİLEK

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu arastırma, farklı egitim programlarına devam eden lise II. sınıf ögrencilerinin benlik saygısı ile anne-babalarının benlik saygısı arasındaki iliskinin incelenmesi amacıyla yapılmıstır. Arastırmanın örneklemi, 2004-2005 Egitim-Ögretim yılında Kırsehir ili merkez liselerinde (Meslek, Düz ve Süper/Anadolu liseleri) ögrenimine devam eden 200 lise II.sınıf ögrencisi ve anne-babalarından olusmustur. Ögrencilerin ve annebabalarının benlik saygı düzeyini ölçmek için Güngör'ün gelistirdigi Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıstır. Ölçek, her cümle için; bana benziyor (1) ve bana benzemiyor (0) seçeneklerine yer veren 75 sorudan olusmaktadır. Ögrencilerden ve anne-babalardan, her cümle için kendilerine uygun olanları belirtmeleri istenmistir. Benlik saygısı sonuçlarının degerlendirilebilmesi ve karsılastırma yapılabilmesi amacıyla ögrencilerin ve anne-babaların benlik saygısı puanının ortalama ve standart hatası hesaplanmıs ve düsük, orta, yüksek olarak, derecelendirilmistir. Ögrencilerin ve anne-babaların benlik saygısı iliskisi incelenirken bu degerler dikkate alınmıstır. Anket formunun ilk bölümünde ögrenciler için Kisisel Bilgiler Formuna yer verilmistir. Bu formda ögrencilerin yası, cinsiyeti, okulu, babasının ve annesinin öz olup olmadıgı, ailede kaç çocuk oldugu, ailede kaçıncı çocuk oldugu, babasının ögrenim durumu, annesinin ögrenim durumu ve annesinin çalısma durumu sorulmustur. Belirlenen okullardaki ögrencilere 200 anket ve kisisel bilgi formu, annelere 200, babalara 200 anket olmak üzere toplam 600 anket dagıtılmıstır. Arastırmada toplanan verilerin analizinde çapraz tablolar olusturulmus ve iliski katsayıları hesaplanmıstır. İliski katsayılarınn anlamlılıgına bakılarak benlik saygısı ile ilgilenilen degiskenin iliskili olup olmadıgı sonuçlarına ulasılmıstır İliski katsayıları ilgilenilen degiskenin ölçülme düzeyleri dikkate alınarak 2 ve gamma olarak seçilmistir. 2 hesaplanırken gerekli durumlarda uygun gruplar birlestirilmis, birlestirme yapılamayan durumlarda likelihood degeri dikkate alınmıstır. Arastırmanın sonucunda; okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygıları ile annelerinin benlik saygısı arasında iliski saptanmıstır (p=0.000<0.05). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile babalarının benlik saygısı arasında iliski saptanamamıstır (Düz lise için p=0.096>0.05, Meslek lisesi için p=0.597>0.05, Süper/Anadolu lisesi için p=0.947>0.05). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile annenin ögrenim durumu arasında iliski saptanamamıstır (Düz Lise için p degeri=0.071>0.05, Meslek lisesi için p degeri=0.758>0.05, Süper/Anadolu lisesi için p degeri=0.350>0.05). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile babaların ögrenim durumu arasında bir iliski saptanamamıstır (Düz lise P degeri=0.694>0.05, Meslek lisesi P=0.953>0.05, Süper/Anadolu lisesi P=0.179>0.05). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile annelerinin çalısma durumu arasında Meslek lisesi okul grubu için iliski saptanmıstır (p=0.048<0.05). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile cinsiyetleri arasında iliski saptanamamıstır (Düz lise için p degeri=0.690, Meslek lisesi için p degeri=0.261,Süper/Anadolu lisesi için p degeri=0.422). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile yasları arasındaki iliski saptanamamıstır (Düz lise için p=0.515, Meslek lisesi için p=0.390). Okul Türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile ailenin sahip oldugu çocuk sayısı arasında iliski saptanamamıstır (Düz lise için p=0.543>0.05, Meslek lisesi için p=0.478>0.05, Süper/Anadolu lisesi için p=0.892>0.05). Okul türlerine göre ögrencilerin benlik saygısı ile dogum sırası arasında iliski saptanamamıstır (Düz lise için p=0.990>0.05, Meslek lisesi için p=0.732>0.05, Süper/Anadolu lisesi için p=0.767>0.05). Ögrencilerin okudukları okul türüne göre sahip oldukları benlik saygısı arasında iliski saptanamamıstır.

Savunma Oyunlari Strateji Oyunlari Bakici Oyunlari Webcam Oyunlari Oyun Oyna