Çankırı Devlet Hastanesi yerleşkesi ve çevresinin ulaşılabilirlik ile ilgili Türk standartları çerçevesinde incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: TUBA KARAGÖZ

Danışman: CAN GÜNGÖR