Teknoloji ve tasarım dersi üretim süreçlerine ilişkin tespitler ve proje yönetim modeli önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: MUSTAFA PALAZ

Danışman: ABDULLAH TOĞAY