Eliptik dişlilerin bilgisayar destekli tasarımı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: MEHMET YAZAR

Danışman: AHMET ÖZDEMİR