Spor örgütlerinde kadın yöneticilerin kariyer engelleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: FEYZA MERYEM KARA

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu araştırma spor örgütlerinde kadın yöneticilerin kariyer engellerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma aracı olarak mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla, yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. Örneklem, görüşme talebini kabul eden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında şube müdürü ve şef olarak görev yapan 6 kadın yönetici ve spor federasyonlarında başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan 6 kadın yöneticiden oluşmuş, toplam olarak 12 kişiden meydana gelmiştir. Elde edilen verilere Nvivo 8 aracılığı ile içerik analizi yapılarak temalar ve kodlar belirlenmiştir. Sonuç olarak, spor örgütlerinin de diğer kurumlar gibi önyargılardan arınmamış olduğu tespit edilmiş, kariyer engelleri konusunda örgütsel engellerin daha belirgin olduğu görülmüştür.