I 20-3 polietilen plastik ürünlerde çekme miktarına etki eden enjeksiyon parametrelerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Öğrenci: YAVUZ ÇAKIR

Danışman: AHMET ÖZDEMİR